Sus

R&R Oil Services este focusata catre:
- oameni;
- mediu;
- parti interesate.

R&R Oil Services nu permite si nu tolereaza conditii sau activitati periculoase, nesigure, nesanatoase sau daunatoare mediului, activitati asupra carora are control la locul de desfasurare a acestora.

Punerea in aplicare si realizarea managementului in domeniul securitatii si sanatatii in munca si protectiei mediului inconjurator este sustinuta cu toata responsabilitatea si autoritatea de catre conducerea organizatiei la cel mai inalt nivel, prin asigurarea cadrului administrativ, tehnic si organizatoric si, mai ales, prin asigurarea resurselor umane, materiale si financiare.

Conducerea a definit responsabilitatile, autoritatile si relatiile functionale pentru intreg personalul care proiecteaza, conduce, efectueaza si verifica procesele si activitatile care influenteaza calitatea, care pot avea influenta asupra mediului inconjurator si care pot afecta sanatatea.

Scopul activitatilor noastre este continua imbunatatire a proceselor si a mediului de lucru. Delimitand in mod consecvent obiectivele si monitorizand indeplinirea acestora, cream conditiile pentru desfasurarea procesului de continua imbunatatire. Pe langa obiectivele economice, sunt de asemenea stabilite si obiectivele referitoare la securitate si sanatate in munca, protectia mediului si calitate.

Luam masuri de limitare a riscurilor prin analize adecvate si prin adaptarea locatiilor companiei noastre la progresul tehnologic si crestem gradul de constientizare a angajatilor nostri in ceea ce priveste aspectele legate de mediu si siguranta, prin informatii concrete si educare continua.


Informatia de mediu (text actualizat la data: 01 Ianuarie 2022)


ROHRER OILFIELD SERVICES desfasoara desfasoara activitati cu impact semnificativ asupra mediului, activitati reglementate din punct de vedere al protectiei mediului, implementate si certificate printrun sistem de management de mediu ISO 14001:2015.

Informatia privind mediul este in mod progresiv diseminata si pusa la dispozitia publicului in scopul realizarii unei informari corecte. In vederea atingerii scopului propus se promoveaza, in special, utilizarea tehnologiei electronice si a telecomunicatiilor computerizate.

Aceasta aplicatie asigura dreptul de acces la informatia privind mediul detinuta de Rohrer Oilfield Services, despre consecintele activitatilor asupra mediului.

Principiile care stau la baza acestor activitati sunt:
- principiul transparentei fata de consumatori, asigurandu-se accesul la informatii privind efectele negative pe care le pot genera substantele si preparatele chimice periculoase.

Politica in domeniul protectiei mediului inconjurator este implementata in cadrul organizatiei si formeaza fundamentul Sistemului de Management Integrat, fiind cunoscuta si aplicata, impreuna cu procedurile corespunzatoare fiecarei activitati, de tot personalul din cadrul organizatiei. Politica este afisata in locurile publice din organizatie, precum si pe site-ul companiei, astfel incat aceasta sa fie in permanenta la dispozitia partilor interesate.

Informatiile privind respectarea valorilor indicatorilor de mediu monitorizati sunt afisate trimestrial pe pagina de web a societatii, in scopul informarii corecte a publicului.

Monitorizarea mediului
Deseurile se colecteaza selectiv, pe categorii de deseuri. Sunt depozitate temporar, dupa care sunt preluate de firme autorizate pentru reciclare, depozitare definitiva sau neutralizare, dupa caz. Gestiunea deseurilor se realizeaza lunar, anual se transmit informatiile catre Agentia pentru protectia mediului Constanta.
Orice poluare accidentala se anunta in regim de urgenta autoritatilor competente de protectie a mediului. Pana in acest moment nu au avut loc astfel de evenimente.
Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, admise la evacuarea in mediu ce pot afecta elementele de mediu, nu au depasit limitele maxime admise.

Rohrer Oilfield Services respecta prevederile OUG nr.196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobata prin Legea nr.105/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Starea elementelor de mediu
Aerul si atmosfera, apa, solul, suprafata terestra, precum si interactiunea dintre aceste elemente, nu au fost afectate ca urmare a activitatii desfasurate.

Modul de gestionare a deseurilor si ambalajelor
Deseurile produse sunt: diverse tipuri si cantitati de deseuri menajere generate de la activitatile administrative proprii.
Deseurile colectate sunt: deseuri menajere, deseuri reciclabile (PET, hartie, cartoane, lemn, sticla, metal) si deseuri nedestinate consumului uman (02.02.03).
Deseurile menajere sunt depozitate temporar in pubele, iar deseurile de plastic, hartie-carton, lemn, fier, sticla, se depoziteaza pe o platforma betonata si ingradita. Toti recipientii sunt marcati cu codurile deseurilor in mod vizibil, lizibil si durabil.
Deseurile valorificate sunt deseuri de plastic presate. Tratarea acestora se realizeaza in cel mai scurt timp posibil astfel incat sa se evite depozitarea necontrolata sau imprastierea acestora. Celelalte tipuri de deseuri se predau catre operatori economici autorizati, in conformitate cu Legea nr.211/2011.
Transportul deseurilor se efectueaza de catre agenti economici autorizati, cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.
Rapoartele de gestiune a deseurilor se intocmesc lunar si se transmit anual, pana la data de 31 ianuarie pentru anul calendaristic anterior de functionare. Raportarea anuală a fost făcută către Agenția pentru Protecția mediului Constanța în conformitate cu cerințele legale. Aceste rapoarte includ datele necesare pentru toate deseurile generate.
La acest punct de lucru, nu sunt folosite si rezultate ambalaje.

Modul de gestionare a substantelor si preparatelor periculoase
Rohrer Oilfield Services nu utilizeaza substante si preparate periculoase la acest punct de lucru.

Conformarea cu legislatia
Verificarea conformarii cu prevederile actelor de reglementare in vigoare, se face de catre autoritatile competente de protectie a mediului. In trimestrul IV 2021 nu a avut loc nici un control din partea Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Judetean Constanta.
Verificarea conformarii cu cerintele Sistemului de Management de Mediu se face periodic de catre organismul de certificare. În această perioadă a avut loc auditul de recertificare a sistemului de management integrat, sustinut de DNV-GL.
Verificarea conformarii cu cerintele contractuale ale beneficiarilor se face prin audituri interne, de secunda si terta parte.

Program de conformare
Autoritatile de protectie a mediului, prin actele de reglementare emise, nu au impus masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor desfasurate.

TELEFON / FAX
Telefon: (+4) 0341.456.211
Fax: (+4) 0341.456.379
ADRESA
BLD. ELISABETA, Nr.2 B, CAMERA 2, ZONA POARTA 1, Et. 5 Constanta, Romania
EMAIL
office.ros@rohrer-grp.com